Czego pandemia nauczyła nas o edukacji zdalnej?

Data konferencji: 28 kwietnia 2023

Harmonogram*

*wersja wstępna, plan może jeszcze ulec niewielkiej zmianie

Konferencja będzie się składała z trzech części:

sesji plenarnej z udziałem zaproszonych prelegentów

sesji tematycznej dla nauczycieli, czyli szkoleń i warsztatów poświęconych narzędziom do wykorzystania w nauce zdalnej, a także metodom przygotowywania zajęć online;

warsztatów dla uczniów szkół średnich.

900 Rejestracja
930 Sesja otwierająca
930 Opening speech - Dariusz Aksamit, BeReady Erasmus+ project
Warsaw University of Technology, Faculty of Physics, Warsaw, Poland
940 José Alberto Lencastre, Portugees school project
Institute of Education at University of Minho, Portugal.
1000 Chrissa Papasarantou, Designing engaging online experiences in STEM: From the BeReady handbook to the creation of a “Virtual Gallery”
Edumotiva, Athene, Greece
1020 Mateusz Kośnik, Mathematics of soap bubbles
High School No X them. Queen Jadwiga, Warsaw, Poland
1040 Maciej Wójcik, Adam Pilipiec, Experiences of students from the special school for the blind in Laski
Technikum dla Niewidomych w Laskach, Izabelin, Poland
1055 Hanna Buchner, Projekt - ale jak i po co?
Centrum Nauki przez Doświadczenie "Wersja Robocza",
1120 Coffee break
1140 Presentations
1140 Annamaria Lisotti, BRAIINS
Annamaria Lisotti, Italy.
1200 Dr Angelika Tefelska, How to teach electronics during pandemic?
Warsaw University of Technology, Faculty of Physics, Warsaw, Poland
1220 Adam Markiewicz, 3D printing for projects support
Akademeia High School, Warsaw, Poland
1240 Ewelina Łęgowska, Praca metodą projektu w dobie pandemii-na przykładzie Sopockich Szkół Autonomicznych.
Sopockie Szkoły Autonomiczne, Sopot, Poland
1300 Coffee break / lunch
1315 Workshops
1315 Workshop 1 - George Fragakisth
1315Workshop 2 - Artur Sobczyk realizacja układu do pomiaru temperatury i wilgotności powietrza
1315Workshop 3 - Annamaria Lisotti, Data Physicalization& Tangible Statistics
1315Workshop 4 - Dariusz Aksamit
1415 Lunch

Lokalizacja

Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej,

ul. Rektorska 4, 00-614 Warszawa, Polska.