Czego pandemia nauczyła nas o edukacji zdalnej?

Data konferencji: 28 kwietnia 2023

Terminy

→ Zgłoszenia abstraktów: 12 marca 2023 r.

→ Informacja o przyjęciu/odrzuceniu abstraktu: 3 kwietnia 2023 r.

→ Zgłoszenia ostatecznych wersji artykułów: 15 maja 2023 r.

→ Zgłoszenia pomysłów na warsztaty/spotkania tematyczne: 12 marca 2023 r.

→ Ostateczny termin rejestracji dla autorów: 10 kwietnia 2023 r.

→ Data konferencji: 28 kwietnia 2023

Przyjmowanie abstraktów

→ Abstrakt powinien być przygotowany na baize szablonu dostępnego pod tym adresem, wymagany język angielski.

→ TAbstrakty powinny być zgłaszane online (link formularza) do 15 marca 2023 r. włącznie.

→ Potwierdzenie przyjęcia/odrzucenia artykułu zostanie przesłane drogą mailową do 1 kwietnia 2023 r . Abstrakty i artykuły zostaną opublikowane na stronie internetowej konferencji.

Tryby udziału

Weź udział w konferencji w jeden z czterech ról: wystąp podczas sesji plenarnej, przygotuj wirtualną prezentację, zaangażuj się w warsztaty dla uczniów i nauczycieli albo opublikuj swój artykuł na stronie konferencji.

Osobisty udział – wystąpienie na żywo

Na każdą prezentację przewidziano 20 minut (15 min. prezentacji + 5 minut dyskusji). Jeśli potrzebują Państwo więcej lub mniej czasu, prosimy o przesłanie stosownej informacji do 1 kwietnia 2023 r.

Autor prezentacji powinien udostępnić plik ze slajdami najpóźniej rano w dniu konferencji.

Udział online - prezentacja

Autorzy, którzy zgłoszą swoje artykuły, mogą również przesłać prezentacje przygotowane w PowerPoincie (z elementami audio i/lub wideo). Takie materiały znajdą się w dedykowanej zakładce na stronie konferencji. Uczestnicy wydarzenia będą mieli do nich dostęp zarówno w jego trakcie, jak i po zakończeniu spotkania.

Osobisty udział – organizacja warsztatów

Uczestnicy, którzy chcieliby poprowadzić warsztaty podczas sesji popołudniowej, są proszeni o przesłanie na adres info.beready@pw.edu.pl następujących informacji:
→ tematu zajęć
→ imion, adresów i informacji o afiliacji organizatorów zajęć (1 lub 2 osoby)
→ krótkiego opisu planowanych zajęć i ich planowanych efektów
→ zapotrzebowania technicznego
→ grupy docelowej (nauczyciele, licealiści, dowolni odbiorcy)
→ liczebności grupy zajęciowej
→ obszaru tematycznego (proszę wybrać jeden z listy )

Publikacje (dotyczy uczestników biorących udział na żywo i online)

Abstrakty prezentacji oraz pełne opracowania zostaną opublikowane w formie elektronicznej na stronie konferencji.

Lokalizacja

Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej,

ul. Rektorska 4, 00-614 Warszawa, Polska.