Czego pandemia nauczyła nas o edukacji zdalnej?

Data konferencji: 28 kwietnia 2023

Tematyka konferencji

Nauka zdalna podczas lockdownu

→ Technologie cyfrowe i narzędzia do wykorzystania w warunkach nauki zdalnej

→ Podnoszenie kompetencji nauczycieli

→ Utrzymywanie zaangażowania uczniów

→ Wpływ lockdownu na motywację uczniów i nauczycieli

→ Wyzwania edukacji zdalnej

Trendy w edukacji

→ Prowadzenie lekcji z użyciem narzędzi cyfrowych

→ Efektywne nauczanie przedmiotów STEAM (Science, Technology, Engineering, Art, Maths)

→ „Maker movement”, czyli jak dając uczniom odpowiednie narzędzia umożliwiać im działanie

→ Co motywuje uczniów do zgłębiania tematyki STEM

→ Bariery w edukacji

→ Edukacja STEM bez względu na płeć

Tematy ogólne

→ Edukacja w erze globalizacji

→ Rola edukacji w budowaniu umiejętności na miarę XXI wieku

→ Program nauczania a potrzeby rynku

→ Szkoła jako element edukacyjnego ekosystemu

Lokalizacja

Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej,

ul. Rektorska 4, 00-614 Warszawa, Polska.